Pa gen atik yo te jwenn.
Pa gen atik yo te jwenn.

Nou wè Ministè Jezi egziste pou ekipe legliz la, rive nan pèdi a, epi beni nasyon yo. Gen 3 mo ki defini sa nou fè, yo se Evanjelizasyon, Disip ak filantwopi. Levanjil la pwodui vrè disip, e vrè disip yo pote yon chanjman reyèl ak dirab.

Browse Lòt charite

opinyon tout charite yo
Enpak logo Nasyon yo

Enpak nasyon yo

logo pou MEDAIR

MEDAIR

Kat entènasyonal logo

Kat entènasyonal