Pa gen atik yo te jwenn.
Pa gen atik yo te jwenn.

Nou kwè nan yon mond kote kominote yo transfòme tèt yo pou yo byen boujonnen! Konbit Ayiti se yon òganizasyon transfòmasyon nan kominote a ki ap fè patenè avèk fanmi ak kominote an Ayiti depi 2010. Nou gade tout faktè ki rale fanmi yo apa oswa kominote depoze, epi nou patnè avèk yo nan sistematik adrese bezwen yo. Pwosesis sa a kòmanse ak dlo!

Konbit Ayiti konsantre sou solisyon kiltirèlman ki apwopriye yo. Nou te bay plis pase 40,000 moun ki gen dlo lokalman replike, sanitasyon, ak sous ijyèn atravè Ayiti ak Repiblik Dominikèn. Nou te asosye avèk Sawyer Filters pou distribye filtè ekonomi lavi nan moman detrès ak ijans epi kòm yon précurseur nan solisyon dlo pèmanan pou kominote ki nan bezwen.

Browse Lòt charite

opinyon tout charite yo
Dènye logo la byen

Dènye byen

Logo Fondasyon Cadena

Fondasyon Cadena

Asanble Bondye logo

Asanble Bondye yo