Pa gen atik yo te jwenn.
Pa gen atik yo te jwenn.

Misyon
KVI egziste pou pran levanjil Sal Wayòm sa a nan tout mond lan. Nou ap akonpli sa a pa:

Ankouraje Pastè:
Nou kounye a ap travay ak Pastè nan USA a, Itali ak Perou. Pastè yo se kèk nan manm ki pi neglije nan kò Kris la. Anpil pastè toujou vide nan lòt moun epi yo gen yon dezi fò ak bezwen pou yon moun vide nan yo. Nou vle vini ansanm ak Pastè yo antanke zòrèy koute zòrèy yo ak yon vwa ankourajman pandan y ap fè efò pou yo mennen kongregasyon yo. Pandan n ap vwayaje nou rankontre anpil pastè ki jis anvi pou vrè relasyon natif natal pa moun sipèfisyèl yo.

Ekipe Legliz yo:
N ap travay avèk legliz lokal yo pou ekipe kò Kris la atravè ansèyman ak preche Pawòl Bondye a.
Nou ap ekipe legliz lokal yo atravè seminè sou sijè tankou evanjelizasyon, disip, ministè pwofetik, elatriye.

Etabli Espwa:
KVI te fèt lè li te pran ti etap lafwa (antrepriz) nan yon gwo Bondye.

Epi levanjil Wayòm sa a pral preche nan tout mond lan kòm temwen
Pou tout nasyon yo, epi apre sa lafen an ap vini. — Matye 24:14

Antrepriz - yon chans ki enplike, risk oswa danje

. . . . . . . .

N ap travay avèk legliz lokal yo pou dekouvri nouvo fason ke legliz la kapab yon sous espwa nan kominote lokal yo.

Nou gen sèvis pyonye nan legliz lokal yo ki fè yon enpak nan kominote ki antoure a.

Nou kwè levanjil la ta dwe byen mèb nan kominote a. Moun yo ta dwe kapab santi lanmou Bondye kòm rezilta legliz la ke yo te nan kominote yo.

Browse Lòt charite

opinyon tout charite yo
Konvwa espwa logo

Konvwa espwa

Dènye logo la byen

Dènye byen

Logo operasyon epidemi

Epis operasyon