Pa gen atik yo te jwenn.
Pa gen atik yo te jwenn.

Ekip Rubicon se yon òganizasyon imanitè ki ap dirije veteran ki sèvi kominote mondyal yo anvan, pandan, ak apre katastwòf ak kriz. Te fonde apre tranblemanntè Ayiti a nan 2010, òganizasyon an te ogmante nan plis pase 160,000 volontè atravè Etazini e li te lanse plis pase 1,200 operasyon domestik ak entènasyonalman. Pou kondwi ekite atravè sèvis dezas ak sèvis imanitè, Ekip Rubicon konsantre sou twa zòn nan enpak: sèvis dezas-soti nan atenyasyon pou repons imedya nan rekiperasyon; sèvis rekiperasyon alontèm-kenbe twal la nan kominote yo atravè metòd bilding fleksib; E
sèvis entènasyonal-bay sèvis medikal ijan ak operasyon medikal, WASH, ak rediksyon risk pou katastwòf.

Browse Lòt charite

opinyon tout charite yo
Asanble Bondye logo

Asanble Bondye yo

logo la pou lavi dlo limyè

Lavi dlo limyè

Enpak logo Nasyon yo

Enpak nasyon yo