Pa gen atik yo te jwenn.
Pa gen atik yo te jwenn.

Pou bay medikaman ak resanblans sante moun ki nan bezwen toupatou nan monn nan yon fason pou yo ka viv ak tout medikaman yo. Pou pifò nan nou, aksè a medikaman se tankou medikaman lokal nou an oswa famasi. Se poutèt sa li difisil yo konprann poukisa de milya moun nan mond lan manke aksè a menm medikaman ki pi fondamantal yo. Men, nan anpil peyi, menm lopital pa gen okenn medikaman oswa ekipman debaz pou trete pasyan yo. Famasi, kote yo egziste, souvan gen etajè fè. Doktè nan anpil peyi ka dyagnostike pasyan yo, men yo pa gen okenn medikaman pou trete yo. Ak tonbe sou lavi moun yo ap devaste: Prèske 1.6 milyon timoun pral mouri ane sa a pou mank de antibyotik senp ke yo te itilize pou trete enfeksyon respiratwa egi. Plis pase 525,000 timoun ki poko gen senk an pral mouri soti nan dyare, fasil trete ak Sewòm Oral Therapy.In Lafrik pou kont li, youn nan senk timoun yo pral mouri zegwi anvan senkyèm anivèsè nesans yo soti nan yon maladi ki, nan Lwès la, ta otreman dwe geri ak medikaman debaz yo. 3P Maladi Poto a, Sante: Kote maladi a andomaje, MAP travay ak patnè pou retabli sante lè yo bay medikaman debaz ak founiti sante kote ki gen ti kras oswa ki pa gen aksè pou moun k ap viv nan povrete. Nan Katastwòf, Espwa: Kote katastwòf frape, MAP voye Twous Sante Dezas (DHK), medikaman esansyèl ak lòt materyèl sekou kritik ki nesesè pou trete blesi ak anpeche pwopagasyon maladi a. Nan Dezespwa, limanite: Kote dezespwa menase limanite, MAP travay nan rezo vaste li yo nan patnè sipòte efò devlopman sante ak medikaman ak founiti sante yo ofri espwa a dè milyon k ap viv nan pi fènwa nan kondisyon yo. Angajman MAP a nan DivèsiteMAP sèvi tout moun, kèlkeswa relijyon, sèks, ras, nasyonalite oswa etnik pou yo ka fè eksperyans lavi nan tout moun. Pou aprann plis, vizite www.map.org.

Browse Lòt charite

opinyon tout charite yo
logo la pou Konpasyon Nazarene Ministè

Nazarene Konpasyon Ministè

Logo entènasyonal Edge

Pi devan Edge Entènasyonal

Logo Swen Entènasyonal

Minis Gadri Entènasyonal