Pa gen atik yo te jwenn.
Pa gen atik yo te jwenn.

MinisTè Swen Entènasyonal se yon inisyativ parennaj timoun k ap sèvi 20,000 timoun nan plis pase 30 peyi. Atravè edikasyon, manje, rad ak swen medikal debaz, timoun ki nan bezwen gen yon opòtinite pou yo mennen yon lavi miyò. Nou distribye tou filtè Sawyer PointOne pou fanmi yo, lekòl yo, ak pwojè nan zòn ki san sous dlo pwòp. Bay yon filtre dlo se yon pwojè gwoup ekselan. Klas lekòl, klas lekòl dimanch, gwoup sèvis kominotè, kongregasyon ak jèn gwoup jèn yo tout te travay pou achte filtè dlo distribiye san yo pa koute jiska ICCM.

Browse Lòt charite

opinyon tout charite yo
Konvwa espwa logo

Konvwa espwa

Logo ministè bucket la

Ministè Bucket la

Dlo ak benediksyon logo

Dlo ak benediksyon