Pa gen atik yo te jwenn.
Pa gen atik yo te jwenn.

Vizyon & Misyon

Vizyon: Vizyon nou pou Ayiti: timoun ki kontan, fanmi ki an sante, kominote pwospere, ak resous pou fè li konsa.

Misyon: Pou amelyore kalite lavi pou pèp ayisyen an, patikilyèman timoun yo.

Valè debaz yo

Detèminasyon: Atravè aksyon nou ak rezilta nou yo, nou ede moun mennen lavi ki pi fleksib. Nou gen eksperyans lan ak pasyon an refè byen vit soti nan kondisyon difisil.

Otorite: Nou kwè wòl nou se ogmante opòtinite moun genyen pou yo amelyore pwòp lavi pa yo.

Responsablite: Nou responsab entandan resous nou yo. Nou angaje nou nan misyon nou ak objektif nou tabli pou amelyore lavi pèp ayisyen an.

Kolaborasyon: Nou konekte ak patnè ak lòt moun pou fè misyon nou vin pi solid. Patenarya nou yo te fonde sou konfyans, valè debaz menm jan an, ak transparans.

Hope: Nou pataje yon kwayans fondamantal ki nan fè fas a difikilte lavi a, toujou gen yon chemen nan yon lavi miyò.

Browse Lòt charite

opinyon tout charite yo
Enpak logo Nasyon yo

Enpak nasyon yo

logo pou lanmè Mizèrikòd

Mizèrikòd lanmè

logo pou Ekip Rubicon

Ekip Rubicon