Pa gen atik yo te jwenn.
Pa gen atik yo te jwenn.

POUKISA NOU EGZISTE
Pa gen okenn mank de soufrans atravè mond lan. Nou wè ke moun yo ap viv nan povrete espirityèl, fizik, sosyal ak ekonomik - ak tout fòm sa yo nan entèseksyon povrete youn ak lòt. Kòm rezilta, moun yo soufri anba enjistis, san fòs, ak yon mank de otonomi. Nan rasin li, povrete se yon rezilta relasyon kase ant moun, Bondye, lòt moun ak anviwònman an.

Nou kwè ke Jezi te pwomèt ke li te vini nan mond lan pou moun ka gen plenite nan lavi - pou yo ta fleri (Jan 10:10).

Nou wè chak moun holisticalman epi li nan misyon entegral ke nou kwè Bondye retabli moun ki soti nan kase.

Travay nou konsantre sou
Lè nou revele moun yo lè nou pataje lanmou san kondisyon Bondye.

Retabli lavi pou moun lè yo demontre levanjil la atravè aksyon konpasyon.

Se poutèt sa nou egziste.

Browse Lòt charite

opinyon tout charite yo
Enpak logo Nasyon yo

Enpak nasyon yo

Bay logo Dlo pwòp

Bay dlo pwòp

logo pou desen pou espwa

Desen pou espwa