Pa gen atik yo te jwenn.
Pa gen atik yo te jwenn.

Nou travay avèk anpil moun diferan, legliz, òganizasyon, ak biznis pou voye sipò pou lavi nan Tibèkiloz, epatit, ak sant swen pedyatrik ki sitiye nan tout Nò ak Pwovens Hwanghae, Kaesong, ak Pyongyang. Atravè jenewozite donatè nou yo ak patnè, nou te voye ak konfime plis pase $ 98 milyon dola nan machandiz dezespere segman nan popilasyon an.

Nou angaje nou nan pwojè teknik tankou: enstalasyon sistèm dlo solè-gravite, renovasyon nan sant swen, ak klinik tretman epatit ki pote chanjman ki dire lontan nan anpil kominote ak lavi endividyèl. Nan tout sa nou fè, nou fè efò pou nou bati konfyans ak relasyon ak pèp la pandan n ap onore non Jezikri.

Browse Lòt charite

opinyon tout charite yo
Bay logo Dlo pwòp

Bay dlo pwòp

Future Roots pwojè logo

Pwojè rasin Future

Logo ADRA vètikal

ADRA