Pa gen atik yo te jwenn.
Pa gen atik yo te jwenn.

32,000 timoun ann Ayiti ap viv nan òfelen, men majorite timoun yo gen omwen yon paran vivan. Yo viktim povrete, kote sitiyasyon fanmi yo tèlman dezespere ke paran yo kwè swen enstitisyonèl se sèl opsyon yo.

Nan Timoun Hope International, apwòch biblik nou pou pran swen vèv ak òfelen oblije nou kreye pwogram ki adrese povrete ak devlope estrateji pou kraze sik òfelen an.

Browse Lòt charite

opinyon tout charite yo
Jwe men entènasyonal

Jwe men entènasyonal

logo pou Dlo pi pou Lafrik

Dlo pi bon pou Lafrik

logo la pou Nou Wè Ministè Jezi

Nou wè Ministè Jezi