Pa gen atik yo te jwenn.

Atizay la Sibtil nan Trape ak liberasyon

Lè PTSD soti nan sèvis militè nan Somali chanje kou a nan lavi Chad Brown, atizay la sibtil nan trape ak lage lapèch chanje li tounen. Nan epizòd sa a, fimè a, pechè, sòlda, ak sivivan rakonte istwa a nan ki jan bay tounen-nan kominote li, nan rivyè a, nan pwason yo-te ba li yon modèl pou rekonstwi lavi li.

Koute epizòd la plen podcast isit la.

DÈNYE MIZAJOU

Avril 25, 2024

Ekri pa

Eksplore Plis kontni

Pa gen atik yo te jwenn.

Medya Mansyone

Sawyer has an alternative [to DEET] made with Picaridin, which works just as well without spoiling your clothes.

James Wong
Freelance Writer

Medya Mansyone

Zinzi Edmundson, the founder of Treehouse newsletter, who gardens in Maine, suggests spraying your shoes, especially (she uses Sawyer’s permethrin).

Laura Fenton
Contributor

Medya Mansyone

I carry bottles of water, but I also have a Sawyer squeeze water filter. Also, if it’s cold, make sure you sleep with your water filter in your sleeping bag, so it doesn’t freeze.

Shilletha Curtis